CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of high temperature oxidation of Al2O3-forming and Cr2O3-forming steels - The influence of water vapour

Fang Liu (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-056-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-01-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 64320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-03-28
Tid: 10:15
Lokal: Kollektorn, A423, MC2-huset, Kemivägen 9, Chalmers University of Technology, Göteborg
Opponent: Gordon J. Tatlock

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2737