CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emerging signal processing techniques for power quality applications

Moises V. Ribeiro ; Jacques Szczupak ; M. Reze Iravani ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Pradipta K. Dash ; Alexander V. Mamishev
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (1687-6172). Vol. 2007 (2007), p. 4 pages ( Article ID 87425).
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Signal processing, power quality


EditorialDenna post skapades 2008-01-03. Senast ändrad 2014-01-29.
CPL Pubid: 64298

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Signalbehandling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur