CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three lectures on error estimation and adaptivity

Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Adaptive Finite Elements in Linear and Nonlinear Solid and Structural Mechanics (2005)
[Kapitel]

E. Stein (Ed.), Springer-VerlagDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 6429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Matematik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur