CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Intergranular Microstructure of Silicon Nitride Based Ceramics

Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; N. Schneider ; Y. Menke ; S. Hampshire
Proceedings of the 31st International Conference on Advanced Ceramics and Composites Vol. CD (2007),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-03.
CPL Pubid: 64280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur