CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Intergranular Oxynitride Microstructure in Silicon Nitride Based Ceramics

Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; N. Schneider ; S. Hampshire
Materials Science Forum (0255-5476). Vol. 554 (2007), p. 113-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Si3N4, intergranular microstructure, B-phase, TEM, EDXDenna post skapades 2008-01-03. Senast ändrad 2009-08-25.
CPL Pubid: 64270

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur