CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stabilized Crouzeix–Raviart element for the Darcy–Stokes problem

Erik Burman ; Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
Numerical Methods for Partial Differential Equations (0749-159X). Vol. 21 (2005), 5, p. 986-997.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 6427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur