CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Composition on Crystallisation of Y/Yb-Si-Al-O-N B-Phase Glasses

Y. Menke ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; S. Hampshire
J. Am. Ceram. Soc. Vol. 90 (2007), 5, p. 1566-1573.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-03. Senast ändrad 2008-01-03.
CPL Pubid: 64268

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur