CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NEW Ag(I) COMPOUNDS AND THEIR USE IN PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS

Morsy A.M. Abu -Youssef ; Yousry Gohar ; Alshima'a A. Massoud ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Vratislav Langer (Institutionen för kemi- och bioteknik)
(2007)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2008-01-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 64263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemi

Chalmers infrastruktur