CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transformations of the chameleon ligand 1,10-phenanthroline-5,6-dione/diol: cis-dichlorido(1,1 0phenanthroline-5,6-dione-kappa(2) N,N ')trans-dipyridinecobalt(II) pyridine disolvate prepared from the diol

Cédric Desroches (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications Vol. 63 (2007), p. M190-M192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 64246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur