CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variability of class II methanol masers in the 3mm wave range

S.V. Kalenskii ; V.I. Slysh ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Astronomical and Astrophysical Transactions Vol. 21 (2002), 1-3, p. 23-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur