CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of molecular cloud parameters using thermal methanol lines

S.V. Kalenskii ; A.M. Dzura ; Roy Booth (Onsala Rymdobservatorium) ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; A.V. Alakoz
Astronomy & Astrophysics Vol. 321 (1997), p. 311-322.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64171

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur