CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing the properties of methyl cyanide sources

S.V. Kalenskii ; V.G. Promislov ; A.V. Alakoz ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium)
Astronomy & Astrophysics Vol. 354 (2000), p. 1036-1040.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2013-09-02.
CPL Pubid: 64169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Fysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur