CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of molecular gas properties using methyl cyanide lines

S.V. Kalenskii ; V.G. Promislov ; A.V. Alakoz ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium)
Astronomy Reports Vol. 44 (2000), 11, p. 725-737.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2013-09-02.
CPL Pubid: 64166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur