CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The detection of new methanol masers in the 5-1-40E Line

S.V. Kalenskii ; V.I. Slysh ; I.E. Val´tts ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium)
Astronomy Reports Vol. 45 (2001), 1, p. 26-33.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2013-09-02.
CPL Pubid: 64162

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur