CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameters of warm molecular clouds from methyl acetylene observations

A.V. Alakoz ; S.V. Kalenskii ; V.G. Promislov ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium) ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Astronomy Reports Vol. 46 (2002), 7, p. 551-556.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64158

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur