CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the influence of bed structure on pulp washing using a novel measurement technique

Jenny Lindau (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
European Congress of Chemical Engineering-6, Copenhagen, Denmark., September 16-21 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: bed structure, pulp washingDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur