CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The lignoboost process - Comments on key-operations

Henrik Wallmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
2007 International Chemical Recovery Conference, Quebec City, QC, Canada, May 29-June 1, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: lignoboost process, comments on key-operationsDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur