CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of precipitation conditions on properties of lignin from lignoboost process

Henrik Wallmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; K. Lindgren ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
The 8th ILI Forum, Rome, May 8-10 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: precipitation conditions, properties of ligninDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur