CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modification of precipitated kraft lignin through the addition of calcium - Reduction of SO2 emissions

Ali Moosavifar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Peter Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Italic4 Science and Technology of Biomasses: Advances and Challenges, Rome, May 8-10 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: modification of precipitated kraft ligninDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur