CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NGC 5218 - a starburst driven LINER galaxy? High resolution CO, radio continuum and H1-absorption

Evert Olsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Magnus Thomasson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; R. Beswick ; S. Hüttemeister
Astronomy & Astrophysics Vol. 473 (2007), p. 389-398.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 64145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Extragalaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Multi frequency interferometer studies of active and starburst galaxies