CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic modelling of (galacto)glucomannan degradation during alkaline cooking of softwood

Alexandra Wigell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik ; Extern) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 22 (2007), 4, p. 495-499.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: kinetic modelling of (galacto)glucomannan degradationDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur