CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Degradation/dissolution of softwood hemicellulose during alkaline cooking at different temperatures and alkali concentrations

Alexandra Wigell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik ; Extern) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 22 (2007), 4, p. 488-494.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: degradation/dissolution, softwood hemicelluloseDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur