CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An improved method for washing lignin precipitated from kraft black liquor - the key to a new biofuel

Fredrik Öhman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Henrik Wallmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Filtration Vol. 7 (2007), 4, p. 309-315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: washing lignin precipitated from kraft black liquorDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lignin Extraction from Black Liquor - Precipitation, filtration and washing