CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Filtration properties of lignin precipitated from black liquor

Fredrik Öhman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
TAPPI Journal Vol. 6 (2007), 7, p. 3-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: filtration properties, ligninDenna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2008-01-02.
CPL Pubid: 64102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur