CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reinforcement of glulam elements subjected to large local compression perpendicular to the grain using self-tapping screws

Roberto Crocetti (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Roland Granström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Silvio Formolo (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
The third international conference on structural engineering, mechanics and computation. Cape Town, South Africa, 10-12 September 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 64067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur