CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validation of predicted local profiles in cake filtration

Christian Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Trans. of IChemE part A: Chemical Eng. Research and Design Vol. 85 (2007), A2, p. 220-228.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: local profiles, cake filtrationDenna post skapades 2008-01-02.
CPL Pubid: 64050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur