CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel method for washing lignin precipitated from kraft black liquor - Laboratory trials

Fredrik Öhman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Henrik Wallmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 22 (2007), 1, p. 9-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: washing lignin precipitated, kraft black liquorDenna post skapades 2008-01-02. Senast ändrad 2008-01-02.
CPL Pubid: 64037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lignin Extraction from Black Liquor - Precipitation, filtration and washing