CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application and Design of Large-scale Solar Heating Systems in Europe

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Yo Gouqing
Journal of Heating Ventilating & Air Conditioning Vol. 4 (2007), p. 117-120.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Based on the application of solar heating systems in Europe, presents the schemes and characteristics of typical large-scale solar heating systems and the design methods of critical elements including collectors, solar loops and heat storage devices.

Nyckelord: solvärme


Artikeln på kinesiska i en kinesisk tidskriftDenna post skapades 2008-01-01. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 64024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur