CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CO and CS in the Magellanic Clouds: a χ2-analysis of multitransitional data based on the MEP radiative transfer model

S. Nikolic' ; G. Garay ; M. Rubio ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics Vol. 471 (2007), p. 561-571.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ISM: clouds – ISM: molecules – galaxies: ISM – galaxies: Magellanic CloudsDenna post skapades 2007-12-28.
CPL Pubid: 63978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur