CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of High Frequency flip-chip interconnects for digital superconducting electronics

Raihan Rafique (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Henrik Engseth (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
10th International Superconducting Electronics Conference, Noordwijkerhout, The Netherlands, September 5-9, 2005. Vol. 10 (2005), p. P-B04,.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-28.
CPL Pubid: 63970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur