CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconducting Tunable Microwave Impedance Matching Network

Raihan Rafique (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thomas Ohki ; Peter Linnér (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anna Herr (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
to be submitted (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28. Senast ändrad 2008-05-27.
CPL Pubid: 63967