CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dark Energy and the Evolution of Spherical Overdensities

Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; J. Berge
Mon. Not. R. Astron. Soc. Vol. 360 (2005), p. 1393-1400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 6396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur