CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface modification for aluminum pigment inhibition

Philip Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Adv. Colloid Interface Sci. Vol. 128-130 (2006), p. 121-134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28. Senast ändrad 2007-12-28.
CPL Pubid: 63954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Inhibition of Aluminium Pigments for Waterborne Coatings