CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Composition for controlling lipase catalyzed reactions

Pedro Reis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Martin Leser ; Heribert Watzke ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
(2007)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2007-12-28.
CPL Pubid: 63950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lipases at interfaces