CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cleavable surfactants

Ali Reza Tehrani-Bagha (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Curr. Opinion Colloid Interface Sci Vol. 12 (2007), p. 81-91.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28.
CPL Pubid: 63948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Cleavable Cationic Gemini Surfactants