CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organic reactions in microemulsions

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Eur. J. Org. Chem. p. 731-742. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 63947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur