CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of different types of mesoporous materials as tools for organic synthesis

Tomasz Witula (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
J Colloid Interface Sci Vol. 310 (2007), p. 536-545.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28.
CPL Pubid: 63946

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur