CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micellar Induced Regioselectivity in the Two-Step Consecutive Reaction of SO32- with Br-(CH2CH2)n-Br (n=2-5)

Fredrik Currie (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Patrik Jarvoll (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Laurence Romsted ; Krishnan Gunaseelan
J Colloid Interface Sci Vol. 312 (2007), p. 453-459.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28.
CPL Pubid: 63945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur