CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A carbon-carbon coupling reaction catalyzed by a water soluble rhodium catalyst entrapped in mesoporous silica

Paul Handa (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Maria Stjerndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Micropor Mesopor Mater Vol. 100 (2007), p. 146-153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 63944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur