CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of novel alkylaminoamide sugar surfactants at tailor-made surfaces

Hans Oskarsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Maud Frankenberg ; Annika Annerling ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
J Surfact Deterg Vol. 10 (2007), p. 41-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-28.
CPL Pubid: 63943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur