CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silent Phase Qubit Based on d-wave Josephson junctions

M.H.S. Amin ; A.Y. Smirnov ; A.M. Zagoskin ; Tobias Lindström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Serge Charlebois ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; A.Y. Tzalenchuk
Physical Review B Vol. 71 (2005), 6, p. 64516.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: phase qu-bit, d-wave, superconducting, quantum computingDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 6392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


d-wave Josephson Junctions