CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mesoscopic Josephson Junctions of high-Tc Superconductors

Alexander Tzalenchuk ; Tobias Lindström (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik) ; Serge Charlebois (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik) ; Evgeni Stepantsov (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik) ; Zdravko Ivanov (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik) ; Alexandre Zagoskin
Physical Review B Vol. 68 (2003), p. 100501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-08-11.
CPL Pubid: 6391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


d-wave Josephson Junctions