CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Variance Conditions for Markov Chain CLTs

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Jeffrey Rosenthal
Electronic Communications in Probability (1083-589X). Vol. 12 (2007), p. 454-464.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-27. Senast ändrad 2011-04-01.
CPL Pubid: 63908

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur