CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasability Studies of ultra-small Josephson junctions for qubits

Alexander Tzalenchuk (Institutionen för fysik) ; Tobias Lindström (Institutionen för fysik) ; Serge Charlebois (Institutionen för fysik) ; Evgeni Stepantsov (Institutionen för fysik) ; Alexandre Zagoskin ; Zdravko Ivanov (Institutionen för fysik) ; Tord Claeson (Institutionen för fysik)
IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 13 (2003), p. 48-51.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-08-11.
CPL Pubid: 6389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


d-wave Josephson Junctions