CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of gas composition in biomass gasifiers.

Alberto Gómez Barea ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Martín Campoy ; Pedro Ollero
2nd International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (IICIIEM2007). p. ER-030. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-26. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 63876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur