CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An engineering model for devolatilisation and oxidation in Biomass Gasifiers

Alberto Gómez Barea ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Pedro Ollero
Proceedings of the 15th European Biomass Conference & Exhibition - From research to market Deployment, Berlin, Germany, 7-11 May 2007 p. W1515. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-26. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 63875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur