CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of round concrete columns confined by composite wrappings

Vitauts Tamuzs ; Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Edmunds Zile ; Vilis Valdmanis
Mechanics of Composite Materials (0191-5665 (English edit.) 0203-1272 (Russian)). Vol. 43 (2007), 5, p. 445-452.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, FRP wrapping, Slenderness, StabilityDenna post skapades 2007-12-24. Senast ändrad 2008-09-18.
CPL Pubid: 63869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur