CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Feed Injection Velocity in a Fluidized Bed Reactor-a CFD Study

Gaurav Mogra ; M Yogesh Kumar ; BVSSS Prasad ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Seventh Asian Computational Fluid Dynamics Conference Vol. 7 (2007), p. Paper No.12.4.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Seventh Asian Computational Fluid Dynamics Conference, Bangalore, India, Nov. 26-30, 2007.Denna post skapades 2007-12-23. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 63864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur