CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

City happens!

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Arkkitehti / ark Vol. 87 (2007), 5,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur