CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Situations of Urban Architecture as Cultural Explorations

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Between Research and Practice, Dublin, EAAE/ARCC (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63853

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur